Latest:

Politistat!

1,5 MILLIONER kameraer følger os døgnet rundt. På gader og stræder, i tog og på togstationer, i butikker, i taxaer, i butikker, på tankstationer og i private hjem.
Danmark er i top tre over de mest overvågede lande i Europa.

ALLIGEVEL LÆGGER regeringen nu op til en markant udvidelse af politiets og andre myndigheders muligheder for at overvåge det offentlige rum.
Politiet skal have flere faste og mobile kameraer og øget adgang til at overvåge offentlige bygninger. Det skal indsamle og registrere flere data, og i ekstraordinære situationer skal PET kunne overtage al tv-overvågning i hele landet.

DENNE SIKKERHEDSPAKKE kommer på et tidspunkt, hvor kriminaliteten er faldende.
Men med henvisning til sommerens eksplosioner og diverse bandeopgør mener statsminister Mette Frederiksen, at vores samfundsmodel er på spil.
Det har hun ret i. Hvis regeringen får magt, som den har agt, bliver vi i endnu højere grad end i dag et overvågningssamfund. En politistat.

DER ER INGEN klar dokumentation for, at øget videoovervågning skaber øget sikkerhed (terrorister og bandekriminelle kender også til elefanthuer).
Det gør mere politi i gadebilledet derimod.

DERFOR ER DET på sin plads at spørge: Hvorfor bliver der ikke kigget mere kritisk på de ressourcer, politiet allerede har?

Hvad laver f.eks. de 1900 medarbejdere, der er ansat hos rigspolitichefen? Altså ud over at fabrikere en syndflod af statistikker? Kan antallet ikke skæres ned til fordel for flere synlige betjente?

METTE FREDERIKSEN taler meget om behovet for at øge trygheden hos den almindelige borger, og at samfundet derfor bliver nødt til at tage markante skridt i en retspolitisk retning, danske politikere hidtil har forsvoret.
Så skidt med retten til privatliv, skidt med retten til at være sig selv, uden at staten blander sig eller holder øje med én.

MYNDIGHEDERNE skal ikke have flere Big Brother-beføjelser. Tværtimod.
Mere overvågning i det offentlige rum vil ikke bare indskrænke den personlige frihed, men også øge utrygheden, for det er svært at føle sig tilpas med et kamera i ryggen fra morgen til aften.

Det er en ommer, Mette. 

1 Comment on Politistat!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.